15/03/2023Tribine
Podelite objavu

Juče, 14.marta od 18h je održano predavanje na temu “Izazovna ponašanja kod dece sa razvojnim smetnjama ” u sali 301 amfiteatra Filozofskog fakulteta u Nišu, u režiji Organizacije Dan uz podršku organizacije Nauči me. Ovo je treće u nizu predavanje ove godine i ono što sa velikim zadovoljstvom primećujemo je da sa brojem predavanja raste i broj zainteresovane, šire publike.

Organizacija Dan je nastala još 2008g. upravo od strane profesora dr Miodraga Stankovića, koju su kasnije preuzeli roditelji dece sa autizmom ili smetnjama u razvoju. U njihovo ime tribinu je otvorila Jelena Petković, potpresednica Organizacije Dan – neprofitabilnog, nevladinog udruženja roditelja koji se bave ovim iz ljubavi, afirmativno i sa ciljem podizanja opšte svesti i prihvatanja osoba sa smetnjama u razvoju.

Zatim se prisutnima obratila Bojana Pucarević ispred orgnizacije Nauči me čija je misija edukacija ne samo roditelja i porodice dece sa invaliditetom, već i svih građana koji na ovaj način mogu da doprinesu stvaranju senzbilisanog društva koje je otvoreno i prihvatljivo i koje ne isključuje marginalizovane grupe iz svoje svakodnevice. Ukratko, edukovanje svih građana o institucijama koje pružaju podršku deci sa invaliditetom je ključno za stvaranje društva u kojem se svako dete može razvijati i učestvovati na jednak način.

Ispred Filozofskog fakulteta prisutne je pozdravila Ljiljana Skrobić docentkinja na departmanu za socijalnu politiku i socijalni rad.

U prepunom amfiteatru publika je bila raznolika – roditelji, lični pratioci, učitelji, školski psiholozi i pedagozi, studenti filozofskog fakulteta, specijalizanti psihijatrije, KBT edukanti, psiholozi i psihoterapeuti, specijalni edukatori.

Izazovno ponasanje nije dijagnoza. To je ponašanje takvog intenziteta, učestalosti ili trajanja, koje može da ugrozi kvalitet života i/ili fizičku bezbednost pojedinca ili drugih i verovatno će dovesti do restriktivnih, averzivnih odgovora ili do isključenja od strane društva.

Većina dece bez smetnji pokazuje ove vidove ponašanja tokom prve dve godine života, ali obično ovakvo ponašanje prestaje jer većina dvogodišnjaka razvija niz komunikacijskih i socijalnih veština koje im omogućavaju da lakše dobiju ono što žele i što im je potrebno.

Mnoga deca sa smetnjama ne razvijaju ove veštine i imaju iste potrebe kao i njihovi vršnjaci, ali ne uspevaju da dobiju ono što žele- dakle problematično ponašanje se dešava sa razlogom i način je komunikacije.

Izazov je za samu osobu sa razvojim smetnjama, za roditelje i porodicu, za stučnjake, za učitelje i nastavnike,za vršnjake, a pošto se smatra da su učionice za korekciju ponašanja upravo kuća, škola, vršnjaci, komšiluk, lokalna zajednica, u prevenciju kao i u intervenciju, moraju se uključiti svi ovi akteri. Intervencije zasnovane na dokazima, edukacija i obuka roditelja, promena roditeljskog i životnog stila uzsocijalnu mrežu podrške, su opcije koje su sinoć bile ponudjene.

Pravovremena i adekvatna pomoć i podrška, pružaju dobre izglede ovoj deci da razviju maksimum svojih potencijala, steknu samopoštovanje i izrastu u prihvaćene članove zajednice.

Problematična ponašanja su vrlo česta kod dece i odraslih osoba iz poremećaja spektra autizma (PSA). Ovo se direktno odražava na njihovo funkcionisanje, ali i na porodicu i okruženje.

Razumevanje ponašanja i odgovarajući pozitivan odgovor na isto, može pomoći u prevazilaženju i rešavanju problema. Šta raditi kad dete želi pažnju, kad izbegava neki zadatak, kad ispoljava ponašanja uzrokovana problemima senzorne prirode? Kako praktično primeniti bihejvioralne tehnike na problematična ponašanja, kako nam u tome pomaže TEACCH metoda?

O izazovnim, problematičnim ponašanjima (PP), o tome zašto nastaju i kako nestaju govorili su prof. dr Miodrag Stanković, specijalista dečije i adolescentne psihijatarije i psihoterapeut (Centar za zaštitu mentalnog zdravlja UKC Niš) I Tamara Đorđević, psiholog i psihoterapeut (Psihološki centar Psihosfera).

Organizacija Dan se još jednom zahvaljuje Filozofskom fakultetu na gostoprimstvu kao i organizaciji Nauči me na podršci i saradnji.

Organizaciju Dan možete podržati praćenjem na društvenim mrežama, pristupnicom ili finansijskom donacijom. Budite u toku sa svim dešavanjima u susret 02.aprilu Svetskom danu osoba sa autizmom.

Foto: Organizacija Dan