25/04/2023Tribine, Vesti
Podelite objavu

25. aprila u Domu zdravlja u Nišu, održana je tribina “Programi podrške Razvojnog savetovališta porodicama i deci sa poteškoćama u razvoju”

Jelena Petković, psiholog i Sladjana Petrović, defektolog, predstavile su rad Razvojnog savetovališta.

U skladu sa savremenim naučno dokazanim porodično orjentisanim timskim radom sa porodicama dece sa razvojnog kašnjenjima ili odstupanjima u razvoju, želja nam je da predstavimo novi, timski način rada i pristupa koji u velikoj meri unapređuje dosadašnju praksu Razvojnog savetovališta.

Cilj je da roditelje mlađe dece upoznamo sa značajem ranog prepoznavanja razvojnih odstupanja i ulogom pedijatara u ovom procesu i povećamo senzitivnost stručnjaka u ranoj detekciji i prepoznavanju razvojnih smetnji kroz sticanje znanja o instrumentima za rano otkrivanje i razvijanje veština ranog detektovanja razvojnih odstupanja u svim razvojnim domenima.

Predstavićemo novine u načinu sprovođenja procene razvoja deteta usmerenoj na procenu jakih snaga deteta i nivo funkcionalnosti deteta. Cilj je da istaknemo značaj porodičnog konteksta i prirodnog okruženja deteta za praćenje rasta i razvoja deteta. Predstavićemo kućne posete kao nov metod rada Razvojnog savetovališta koji zagovaramo.

Organizacija rada stručnjaka savetovališta, okupljenih u transdisciplinarnom timu koji ujedinjuje znanja sviih profesionalaca skraćuje vreme prikupljanja podataka o porodici i detetu. Podaci o funkcionalnosti deteta, kao i nivo poteškoća koje dete ima u izvođenju istih, omogućava zajedničku, timsku odluku pri unosu ocene u Registar dece sa smetnjama u razvoju. Sa druge strane, timski pristup u radu Razvojnih savetovališta porodicama omogućava direktan pristup stručnjacima različitih profila koji zajedno sa porodicom kreiraju program podrške prilagođen potrebama svakog deteta / porodice.“