O nama

Ko smo mi?

Organizacija je osnovana sa ciljem da pomaže, edukuje i integriše u društvo osobe sa autizmom, razvojnim poteškoćama, retkim bolestima i invaliditetom i pruža podršku njihovim porodicama.

O nama - Organizacija Dan

Organizacija Dan

Nevladina organizacija DAN je neprofitabilna organizacija koju je osnovao prof. Dr Miodrag Stanković 2008. godine, a njegov rad, prilikom revitalizacije udruženja nastavila grupa roditelja 2022. godine.

Ideja koja je inspirisala okupljanje roditelja i osnivanje organizacije DAN je doprinos jednom humanijem i kvalitetnijem društvu koje bez rezerve prihvata različitost i duboko veruje da različitost nije smetnja, već da svaka osoba sa razvojnim smetnjama i invaliditetom može da doprinese društvu jednako kao i svaka druga osoba.

Podrška

Organizacija DAN svoje ciljeve i ideje sprovodi kroz aktivnosti koje se finansiraju putem projekata, donacija i volontiranjem.

Cilj

Organizacija je osnovana sa ciljem da pomaže, edukuje i integriše u društvo osobe sa autizmom, razvojnim poteškoćama, retkim bolestima i invaliditetom i pruža podršku njihovim porodicama.

Naša vizija

 • Vizija o društvu koje je edukovano da prihvati, razume, podrži i aktivno učestvuje u uključivanju u socijalno – društvene aktivnosti svih osoba sa razvojnim poteškoćama;
 • Vizija o životu bez prepreka, barijera, straha i stigme;
 • Vizija o sprovođenju prava na rad;
 • Vizija o deinstitucionalizaciji – stanovanju uz podršku.

Naša misija

 • Zaštita prava osoba sa razvojnim poteškoćama, autizmom i invaliditetom, sa posebnim akcentom na poboljšanje kvaliteta njihovih života;
 • Podrška porodici pri uključivanju dece sa razvojnim smetnjama i autizmom u sve cikluse obrazovno-vaspitnog procesa (tokom čitavog školovanja);
 • Pružanje pravne, psihološke pomoći i podrške porodicama dece – osobama sa razvojnim smetnjama i invaliditetom;
 • Stalna edukacija roditelja, stručnjaka, volontera i šire javnosti, kroz seminare, tribine, panel diskusije i medijsko obraćanje;

Naša misija

 • Informisanje o uslugama koje proističu iz Zakona o socijalnoj zaštiti – promocija određenih usluga kao što su: predah roditeljstvu, dnevni boravak, stanovanje uz podršku i radni centri;
 • Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, počevši od razvojnog savetovališta, kao i sa drugim primarnim, sekundarnim i tercijarnim ustanovama;
 • Promocija zvanično odobrenih, naučno dokazanih metoda lečenja;
 • Rad na izmenama pravilnika, akata, i odluka u lokalnoj zajednici, koje na bilo koji način nepovoljno regulišu status osoba sa razvojnim smetnjama;
 • Osnivanje radnih centara za osobe sa razvojnim smetnjama i autizmom;

Naša misija

 • Osnivanje malih zajednica za život i stanovanje uz podršku;
 • Promovisanje organizacije i integracija iste u socijalnu mrežu sličnih organizacija;
 • Ukazivanje široj javnosti i donosiocima odluka na određene probleme kroz zagovaranje, projektne aktivnosti i medijsku propaganda;
 • Saradnja sa drugim organizacijama civilnog društva, predstavnicima zdravstvenog sistema, školskih uprava, lokalnom zajednicom i privrednicima;
 • Praćenje aktuelnih događaja u svetu vezanih za osobe sa razvojnim smetnjama i autizmom – SZO, Autism Speaks, Autism Europe.

Projekte Organizacije Dan podržali su