Udruženje „Dan“

Udruženje „Dan“

Nevladina i neprofitna socijalno-humanitarna organizacija.

Udruženje „Dan“ je nevladina, nestranačka i neprofitna socijalno-humanitarna organizacija koju je osnovao prof. dr. Miodrag Stanković 2008. godine , a njegov rad nastavila grupa roditelja sa Dragoslavom Radoičićem.

Ideja koja je inspirisala okupljanje roditelja i osnivanje DAN udruženja je doprinos jednom kvalitetnijem društvu koje bez rezerve prihvata različitost i veruje da različitost nije smetnja, već da svaka osoba sa invaliditetom može da doprinese društvu jednako kao i svako drugi.

Udruženje je osnovano i sa ciljem da pomaže, edukuje i integriše u društvo osobe sa autizmom, retkim bolestima i drugim razvojnim poteškoćama i invaliditetima (u daljem: osobama sa invaliditetom) i pruža podršku njihovim porodicama.

U statusu mirovanja  je bilo sve do marta meseca 2022. godine kada je grupa roditelja uz saglasnost osnivača odlučila da ga revitalizuje.
Udruženje ima svoj Statut, pečat i ime koje registrovano u APR-u.
Kao nestranačka, nevladina i neprofitna organizacija, udruženje „Dan“ svoje ciljeve i ideje sprovodi kroz aktivnosti koje se finansiraju putem projekata, donacija i volontiranjem.

 

Naši volonteri

Naši volonteri

Članovi udruženja