04/10/2023Akcije, Vesti
Podelite objavu

Na inicijativu naše mame Ivane Stošić, Tim za inkluzivno obrazovanje i Đački parlament OŠ Stefan Nemanja, obeležili su sličicama vrata kabineta da bi svojim đacima koji teže komuniciraju, vizuelnom podrškom olakšali pronalaženje odgovarajuće učionice u skladu sa rasporedom časova.

Ovo je sjajan primer empatije, vršnjačke podrške, uklanjanja barijera, a sve u cilju dostizanja punog potencijala svakog deteta. Pozivamo škole da na ovakav način podrže svoje đake sa razvojnim i drugim poteškoćama i uključe ih u školski život.

Da škole budu jedno lepo, bezbedno i prijatno mesto, da škole budu po meri deteta!