09/06/2023Blog, Vesti
Podelite objavu

CST je skraćenica za Caregiver Skills Training Programe for Families of Children with Developmental Disoders or Delays, u prevodu Program za grupni rad sa roditeljima zasnovan na dopuni individualizovane podrške za svaku porodicu je deo celokupne inicijative za jačanje sistema ranih intervencija u Srbiji tj. usluga za decu sa razvojnim teškoćama i njihovim porodicama.

Program se realizuje u saradnji sa Institutom za mentalno zdravlje, Društvom za dečiju i adolescentnu psihijatriju i srodne struke Srbije – DEAPS, UNICEF kancelarijom za Srbiju, Help i sa druge strane Savezom Autizam Srbija i Autism Speaks, i Svetske zdravstvene organizacije. Trenutno se primenjuje u više od 30 zemalja u svetu, obučeno je 300 profesionalaca i uključeno više od 2500 porodica.

Ciljevi programa su: unapređenje optimalne interakcije roditelj – dete, unapređenje zajedničkog angažmana i odgovarajuće komunikacije, smanjenje neadekvatnih oblika ponašanja dece sa smetnjama u razvoju, putem unapređenja kontrole ponašanja, unapređenje adaptivnih veština i učešća u porodičnom životu, unapređenje veština savladavanja rešavanja problema i dobrobiti roditelja.

Nekoliko porodica iz našeg udruženja prošlo je kroz ovaj program iskustveno i nose veoma pozitivne utiske. Na naše veliko zadovoljstvo, zahvaljujući dosadašnjim saradnjama sa Razvojnim savetovalištem Doma zdravlja u Nišu, postali smo partneri Tima za rane intervencije i naši roditelji biće obučeni da kao posrednici pružaju uslugu CST novim porodicama dece sa razvojnim kašnjenjima uzrasta od 2 do 9 godina.

Prva grupa od 5 mama započela je edukaciju u junu, u planu je da kroz susrete obrade 9 teoretskih modula, a onda slede 3 supervizije i nakon toga dodeliće im se porudice sa kojima će raditi. Ovo će biti prva grupa roditelja facilitatora u Srbiji.

Obuku sprovodi Jelena Petković, psiholog u Razvojnom savetovalištu Doma zdravlja u Nišu, koordinator Tima za rane intervencije u Nišu, master trener CST programa inacionalni trener za porodično orjentisane rane intervencije PORI.