06/09/2023Blog, Vesti
Podelite objavu

Na početku nove školske godine, u prostorijama udruženja Dan, organizovali smo “druženje sa stručnjakom”. Ugostili smo Natašu Živković, master defektologa – oligofrenologa. Tema je bila vertikalna tranzicija u obrazovnom sistemu tj. kako što bezbolnije preći iz jednog ciklusa u drugi tokom školovanja. Prelazak iz predškolske grupe u prvi razred, iz četvrtog razreda u peti i iz osnovne u srednju školu, predstavlja veliku promenu za svako dete, a posebno za

Tranzicija podrazumeva da se napravi plan podrške kada se očekuje neka promena, da se predvide prepreke i teškoće koje mogu da se pojave i da te prepreke uklonimo. Za uspešnu tranziciju neophodna je saradnja roditelja, zaposlenih u vrtiću odnosno školi. U dosadašnjoj praksi pokazalo se da na lokalnom nivou često nedostaju odgovarajući modeli i mehanizmi koji omogućavaju, podržavaju i unapređuju obrazovnu i socijalnu inkluziju dece iz osetljivih grupa. Iako obrazovno-vaspitne ustanove sarađuju međusobno, kao i sa drugim relevantnim ustanovama u lokalnoj zajednici,

Dešava se i da deca krenu u tipičnu školu i da nakon izvesnog vremena roditelji ili stručnjaci procene da dete nije u mogućnosti da pohadja tipičnu školu i prelaze u škole gde se obrazuju deca sa smetnjama u razvoju i obrnuto iz specijalne škole prelaze u tipičnu. Tada govorimo o horizontalnoj tranziciji.

“Druženje sa stručnjakom” je zamišljeno tako da kroz opšta mesta i konkretna pitanja, saznamo šta su zakonska prava naše dece, kako da ta prava zahtevamo, kako funkcioniše sistem u praksi, šta su objektivne poteškoće, a šta ne bi smelo da se dešava i kako reagovati.

Nataša Živković je zaposlena u školi „Carica Jelena“. Nacionalni je trener za podršku razvoja resurs centara u Srbiji organizovanog od strane Ministarstva prosvete, UNICEF-a i delegacije Evropske unije. Predsednik je Centra za edukaciju i socijalno uključivanje „Starija sestra“. Autor projekta „Ne bojim se, imam druga“, kao i mnogobrojnih naučno istraživačkih radova od kojih su najznačajniji: „Kriminalitet kod osoba sa Aspergerovim sindromom“, „Asistivna tehnologija u radu sa decom sa specifičnim smetnjama u razvoju”. U saradnji sa Organizacijom „Nauči me“, učestvovala je kao stručni saradnik za disleksiju na filmu „Heroji uče drugačije“, film možete pogledati na Youtube kanalu organizacije “Nauči me”.